O nás

Spoločnosť TONYMONT s.r.o. sa predovšetkým zaoberá montážnymi a servisnými činnosťami technologických a potrubných systémov v rôznych priemyselných odvetiach. V poslednej dobe sú vykonávané činnosti v energetickom, hutníckom a strojárenskom priemysle zamerané na montáž potrubných trás, chladiacich okruhov, olejových hospodárstiev čerpadiel a mnoho ďaľších. Činnosti sú vykonávané skúsenými pracovníkmi z dlhodobými skúsenosťami nadobudnutými na projektoch: „dostavba JE EMO34, odstávky EMO12, oceliarne Ostrava, USS Košice a pod.

Bezpečnostno technická služba a ochrana pred požiarmi (OPP)

Po rozšírení predmetu podnikania o bezpečtnostnotechnickú službu (BTS) na základe získaného oprávnenia z Národného inšpektorátu práce (NIP) a po skúsenostiach konateľa v tejto oblasti, sa spoločnosť zameriava vo veľkej miere aj na poskytovanie služieb  BTS a OPP.


Naše priority
  • Spokojnosť zákazníka
  • Kvalita poskytovaných služieb
  • Profesionalita
  • Účelovosť a hospodárnosť