Montážne práce

Dodávka, montáž a servis technologických a potrubných systémov

Dlhodobá spolupráca so spoločnosťou SIGMA DIZ s.ro. počas dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce pri realizácií najdôležitejších čerpacích, potrubných a chladiacich systémov:

 • montáž, repasia a údržba Hlavných cirkulačných čerpadiel a ich súčastí, ktoré sú neoddeliteňou časťou primárneho chladiaceho systému,
 • montáž a údržba BQDV čerpadiel ktoré slúžia k chladeniu zbytkovej horúcej pary v terciálnom okruhu elektrárne,
 • montáž olejového hospodárstva hlavných cirkulačných čerpadiel,
 • montáž potrubných dielov pre rozvody oleja, technických plynov a ďalších,
 • a ďalšie.Dodávka a montáž oceľových konštrukcií

Počas dlhodobých skúseností na rôznych projektoch  sa podieľame vo veľkej miere aj na realizáciu oceľových koštrukcií:
 • dodávka a montáž oceľových koštrukcií,
 •  montáž seizmických zodolnení malých a veľkých technologických zariadení,
 • montáž oporných konštrukcií, ulít, prstencov technologických zariadení
 • a ďalšie

Zváračské a zámočnícke práce

 

Zvárači  firmy sú držitelmi skúšok a certifikátov typu STN- EN ISO 9606-1. Zvárači na základe skúšok a certifikátov vykonávajú zvary metódami 111, 135, 136 a 141 podľa daných požiadaviek a noriem
 • zváranie potrúbných rozvodov,
 • zváranie oceľových koštrukcií,
 •  zváranie tlakových nádrží,
 • a ďalšie.